Röntgen Odası

 

Tüm sağlık kurumlarının radyasyon üreten odalarında röntgen odaları, tomografi odaları, mamografi odaları, gama kamera odaları, sıcak oda, panoramik diş röntgen odaları vb. Çeşitli odalar için kurşun zırh, kurşun kapı ve kurşun cam üretimi ve montajında ​​lisans garantili hizmetler sunuyoruz.

röntgen odası

 

RÖNTGEN ODALARI KURULUMLARINI ULUSLARARASI STANDARTLARDA YAPIYORUZ

  • TEKNİK BİLGİ KILAVUZ

KURŞUN ZIRHLAMA HESAPLAMASININ FİRMAMIZIN ALANINDA PROFESYONEL MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN YAPILMASI BÜYÜK MALİYETLERDEN KURTULMANIZI SAĞLAYACAKTIR

 

1) KAPALI ENDÜSTRİYEL UYGULAMA ALANLARI KURŞUN KAPLAMA

Mimari projeye dahil edilecek bilgiler

1. Çalışma sırasında odada radyasyon kaynağının konumu
ve x-ışını tüpünün yönlendirileceği duvar
2. Kontrol ünitesinin konumu
3. Yapı malzemeleri tipi (kurşun, beton, dolu tuğla,
içi boş tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g / cm3)
kapı, duvar, yer ve tavan olarak kullanılacak yer
depolama odası ve radyasyon odası
kaynaklar korunacaktır.
4. Bitişik alanların kullanımı için günlük doluluk süreleri
oda ve depo ile üst ve alt katların
radyasyon kaynağının bulunduğu yerin bilgileri.
Alt, üst ve yan alanların kullanım amacı
kapalı alanın ve
personel bulunması durumunda bulunacaktır)

Röntgen cihazının bulunduğu ve ayrı olduğu yer

Genel Değerlendirmeler

1. Gamagrafi cihazı için kullanılacak depo ve
kılavuz kaynağı aşağıdakilere uygun olarak yapılmalıdır:
radyasyondan korunma yönetmeliğinin 31.
Endüstriyel radyografide lisans bilgisi

2.Elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatı, kontrol üniteleri ve cihazların çivileri, boru delikleri ve bağlantı kablolarının ekranlama bütünlüğünü bozmamasına dikkat edilmelidir.

2) LİSANSLI BİRİMLER VE TESİSLERDE REVİZE EDİLEN PROJE KURŞUN ZIRHLAMA

Hızlandırıcı tesisleri;
Siklotron odasının yerini ve boyutunu değiştirme, cihaz özelliklerini değiştirme veya üretim kapasitesini artırma yeni bir siklotron cihaz odası ekleme.

Üretim laboratuvarı yerinin ve büyüklüğünün veya yeni sentez hücresinin değiştirilmesi, ikinci üretim laboratuvarının eklenmesi

Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odanın yerinin ve büyüklüğünün değiştirilmesi veya aynı amaçla yeni bir odanın eklenmesi

Radyoizotop ve radyofarmasötik üretim tesislerinde;
Üretim laboratuarı yerinin ve büyüklüğünün veya yeni sentez hücresinin değiştirilmesi, ikinci üretim laboratuvarının eklenmesi

Kalite kontrol, katı radyoaktif atık odanın yerinin ve büyüklüğünün değiştirilmesi veya aynı amaçla yeni bir odanın eklenmesi

PET ve PET / CT birimleri;

Mevcut PET veya PET / CT cihazının bulunduğu odanın değiştirilmesi

Cihaza yeni bir görüntüleme cihazı ekleme

Mevcut cihazın yerine farklı cihaz türleri koymak
ortam dozu miktarını artıracak aynı oda
(PET olduğunda PET / CT gibi)
Sıcak odanın yerini ve boyutunu değiştirme

Üniteye ikinci bir sıcak oda eklenmesi

Bekleyen radyoaktif hastanın yerini ve boyutunu değiştirme +
enjeksiyon odası, hasta tuvaleti, geç çekim odası ve atık odası,
veya üniteye aynı amaç için yeni bir oda eklemek

Yataklı tedavi üniteleri;
Yatarak tedavi odasının yerini ve büyüklüğünü değiştirme veya
yeni bir tedavi odası eklemek

Mevcut I-131 tedavi ünitesi Lu-177, In-111 vb.
ön. ile yatarak tedavi için yeni bir oda eklenmesi için
radyoizotoplar

Sıcak odanın yerini ve boyutunu değiştirme

Üniteye ikinci bir sıcak oda ekleme

Katı radyoaktif atık odasının yer değiştirmesi ve boyutu veya
aynı yeni odaların yapımı

 

 

 

3) RADYOİZOTOP ÜRETİMİ VEYA RADYOFARMASÖTİK
HAZIRLIK TESİSLERİ KURŞUN KAPLAMA

Ölçekli mimari projeye dahil edilecek bilgiler
tesis

1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin yeri

Kalite kontrol laboratuvarı, çeker ocak, tezgah yeri
ve radyoaktif lavabo
-Tüm radyasyon ölçümlerini izleme ve kontrol etme odası
tesis alanları ve birim hacimdeki radyasyon miktarı
baca çıkışlarında
– Paketleme odası
– Acil müdahale malzemesi depolama
– Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
-Radyasyon izleme ve kaydetme kontrol ünitesi
ölçümler
– Atık üreteci geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
-Diğer alanlar

 

2. Hücrelerin havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi ve
duman davlumbazlar
3. Radyoaktif evyelerin atık tanklara ve tanklara
kanalizasyon
4. Duvar, kapı, zemin ve
tavanlar (kurşun, beton, dolu tuğla, içi boş tuğla, vb.), kalınlık
(cm) ve yoğunluk (g / cm3)
5. Tesisteki alanların amaç ve doluluk süresi

Yerinde Ekipman ve Özellikler

Hücreler:

-Kapalı kurşun hücreler, birleştirme, bölümleme,
dağıtım ve atık jeneratörü geri dönüşümü
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereleri cam eşdeğerinden yapılmalıdır
liderlik etmek veya liderlik etmek
-Hücrelerin kurulacağı zemin yapılmalıdır
hücrelerin ağırlığını taşımak

Hücrelerin hacmi kolayca çalışabilecek kadar büyük olmalıdır
ıraksak maşa / robotlarla ve doz kalibratörünün altındaysa
Hücreler, aynı özelliklerle zırhlanmalıdır.
hücreler.
2. Davlumbaz: Kalite kontrol laboratuvarında, 5 cm kalınlığında kurşun
en az 80 cm x 50 cm boyutlarında bloklar yapılmalıdır,
yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve her tarafı kapalı. Ön
bu hücrenin bir kısmına 5 cm kalınlığında bir göğüs takılmalıdır.
cam eşdeğeri en az 10 cm x 20 cm ve bir
kullanılan radyoizotopun ucuna eşdeğer kalınlık ve
tezgahın yapısı bunu destekleyecek şekilde inşa edilmelidir.
ağırlık.
3. Davlumbaz çıkışı: genel havalandırma sisteminden
ayrı olarak inşa edilecek ve binadan
egzoz havasının geri dönmesini önleyen ve
çevreyi olumsuz etkiler.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolayca kaplanmalıdır.
temizlenebilir, emici olmayan malzemeler.
5. Radyoaktif lavabo: Evye bağlantısı dirseksiz olmalıdır.

Genel Değerlendirmeler
1. üretim laboratuvarı, atık odası ve ofis bitişik alanlar,
mutfak vs. alanları bulunmamalıdır.
2. Tesis bitişik olmayacak şekilde inşa edilecektir.
yerleşim alanları ve müstakil bir binada yer alacaktır.
3. Odalar en düşük aktiviteden ev
tesis girişinden en yüksek aktivite,
yaparken radyoaktivite miktarını hesaplayabilecek
düzen planı.
4. Çivilerin, boru deliklerinin ve bağlantıların
elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatı, kontrol üniteleri kabloları
ve cihazlar ekranlama bütünlüğünü bozmaz.

4) RADYOİZOTOP MİMARİ PROJEDE
ÜRETİM VEYA RADYOFARMASÖTİK HAZIRLIK
TESİSLER İHTİYAÇLAR
Ölçekli mimari projeye dahil edilecek bilgiler
tesis

1. Alanlar;
– Üretim laboratuvarı ve hücrelerin yeri
-Kalite kontrol laboratuvarı, çeker ocak, tezgah yeri
ve radyoaktif lavabo
– Tesisin tüm alanlarında radyasyon ölçümleri
radyasyon miktarını izlemek ve kontrol etmek için yer
-Ambalaj odası
-Acil müdahale malzeme depolama
-Radyoaktif atık odası
– Dekontaminasyon duş sistemi
– Radyasyon ölçümlerini izlemek ve kaydetmek için kontrol ünitesi
-Atık üreteci geri dönüşüm laboratuvarı ve hücreleri
-Diğer alanlar

2. Hücrelerin havalandırma sistemleri ile kullanılacak filtre sistemi ve
duman davlumbazlar
3. Radyoaktif evyelerin atık tanklara ve tanklara
kanalizasyon
4. Duvar, kapı, zemin ve
tavanlar (kurşun, beton, dolu tuğla, içi boş tuğla, vb.), kalınlık
(cm) ve yoğunluk (g / cm3)
5. Tesisteki alanların amaç ve doluluk süresi

Gerekli Ekipman ve Özellikler

1. Hücreler:
Yapıştırma, bölme, dağıtım ve atık için kapalı kurşun
jeneratör geri dönüşüm
hücreler mevcut olmalıdır
– Hücreler, hücre kapıları ve pencereleri cam eşdeğerinden yapılmalıdır
liderlik etmek veya liderlik etmek
-Hücrelerin kurulacağı zemin yapılmalıdır
hücrelerin ağırlığını taşımak
Hücrelerin hacmi kolayca çalışabilecek kadar büyük olmalıdır
ıraksak maşa / robotlarla ve doz kalibratörünün altındaysa
Hücreler, aynı özelliklerle zırhlanmalıdır.
hücreler.

2. Davlumbaz: Kalite kontrol laboratuvarında, 5 cm kalınlığında kurşun
en az 80 cm x 50 cm boyutlarında bloklar yapılmalıdır,
yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve her tarafı kapalı. Ön
bu hücrenin bir kısmına 5 cm kalınlığında bir göğüs takılmalıdır.
cam eşdeğeri en az 10 cm x 20 cm ve bir
kullanılan radyoizotopun ucuna eşdeğer kalınlık ve
tezgahın yapısı bunu destekleyecek şekilde inşa edilmelidir.
ağırlık.
3. Davlumbaz çıkışı: genel havalandırma sisteminden
ayrı olarak inşa edilecek ve binadan
egzoz havasının geri dönmesini önleyen ve
çevreyi olumsuz etkiler.
4. Çalışma ve zemin yüzeyleri: Kolayca kaplanmalıdır.
temizlenebilir, emici olmayan malzemeler.
5. Radyoaktif lavabo: Evye bağlantısı dirseksiz olmalıdır.

Genel Değerlendirmeler
1. üretim laboratuvarı, atık odası ve ofis bitişik alanlar,
mutfak vs. alanları bulunmamalıdır.
Tesis, meskene bitişik olmayacak şekilde inşa edilecektir.
ve müstakil bir binada bulunacaktır.

3. Odalar en düşük aktiviteden ev
tesis girişinden en yüksek aktivite,
yaparken radyoaktivite miktarını hesaplayabilecek
düzen planı.
4. çivi, boru delikleri ve bağlantı sağlanmalıdır
elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatı, kontrol üniteleri kabloları
ve cihazlar ekranlama bütünlüğünü bozmaz.

5) RADYOAKTİF MADDELER VE YATAKLI ARITMA ÜNİTELERİ KURŞUN
KALKAN

Ölçekli mimari projeye dahil edilecek bilgiler
birim

alanlar;
-Sıcak oda konumu * / radyofarmasötik laboratuvar ve duman
odada davlumbaz, sayaç ve radyoaktif lavabo
– Tedavi odası ve odalarının ve hasta yatağının konumu
oda
– Katı radyoaktif atık tutma odası
-Personel tuvalet ve dekontaminasyon duş sistemi *
-Personel odası
-Radyoaktif hastaların çarşaflarının ve çarşaflarının bulunduğu yer
ve temizlik için kullanılacak malzemeler tutulur
-Mutfak ekipmanının bulunduğu mutfak (tabak, çatal, kaşık vb.)
radyoaktif hastalar tarafından kullanılan yıkanacak ve servise gönderilecektir.
– Tuvalet (alafranga), lavabo ve banyo drenajının bağlantısı
arıtma odasında kanalizasyona
I-131’li üniteler için sıvı radyoaktif atık tutma tankı sistemi
hastane kanalizasyon sisteminde konsantrasyonu 10 Bq / ml’yi aşan
çıkış, tank sisteminin özellikleri ve kanalizasyona bağlantısı
* Yatağın konumu sırasında uygun görülmezse
proje zırhlama hesaplaması, değiştirilmesi talep edilebilir
ve yeni konumu düzeltin.
Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi
ve katı radyoaktif atık tutma odası aynı katta
nükleer tıp ünitesi ile ve SPECT ile birlikte kullanılabilir,
SPECT / CT, PET, PET / CT birimi fiziksel koşullar söz konusuysa
uygun. Bu durumda, bu alanlarla ilgili proje
gönderilecek.
*** Tek kullanımlık malzeme kullanılması tavsiye edilir. Aksi takdirde,
nasıl korunacağınıza dair bilgi verilmelidir
radyasyon.

2.Genel havalandırma sistemi ve duman havalandırma çıkışı
3. kapı, duvar, zemin ve tavan (kurşun, beton, içi boş tuğla, içi boş
tuğla, vb.) Yapı malzemelerinin tipi, kalınlığı (cm) ve yoğunluğu
(g / cm3)
4. Üniteye bitişik alanların günlük doluluk süreleri
kullanım amacı için (alt, üst
ve ünitenin yanal alanları kullanılırsa ve personel
bildirim)

Gerekli Ekipman ve Özellikler

Çeker ocak: Sıcak hücreler sıcak odada yapılmalıdır.
minimum 80 cm x 50 cm kalınlığında, yaklaşık 30
cm yüksek ve her tarafta kapalı, 5 cm kalınlığında kurşun bloklar kullanarak
personelin çalışmasına müdahale etmemek. Bu ön
hücrenin bir kısmı, en az 10 cm x 20 cm boyutlarında ve 1 cm
5 cm kurşun kalınlığına sahip kurşun eşdeğeri cam yerleştirilmelidir
göğüs koruyucu zırh üzerinde ve üzerinde gösterilmelidir
Projede, bankın yapısı bu ağırlığı taşımalıdır.
2. Duman tahliye çıkışı: Tamamen ayrı yapılmalıdır
Genel havalandırma sisteminden,
egzoz havası, çevreyi olumsuz etkilememek ve
binadan serbest bırakıldı.
3. çalışma ve zemin yüzeyleri: kolay temizlenebilir, emici olmayan ve
pürüzsüz malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Evye bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5. Ekran: İyot tedavi odaları en az 60 cm yerleştirilmelidir
geniş ve 160 cm yüksekliğinde, 1 cm kalınlığında hareketli kurşun ekran.
6. Havalandırma: Bir havalandırma sistemi veya
merkezi havalandırma sisteminden ayrı pencereler. Durumunda
pencere; zemin ve bodrum katında tedavi odalarının pencereleri
zeminler zeminden 2 m yükseklikte kıç yatırması yapılmalıdır
odanın.
7. Tank sistemi (gerekirse):

a) Kuruluş tarafından; I-131 Hastaların yatarak tedavi
sıvı radyoaktif atık içeren idrar ve dışkı ile
hastanenin çıkışında tek bir noktaya bağlı ve
bu noktadaki akış hızı 10 Bq / ml kanalizasyondan fazla olamaz
arz limiti değeri gönderilmeli veya onaylanmış proje
1’i aşması halinde 1 hasta odası (bir yataklı) için Tank kapasitesi gönderildi
Bq / ml. (2 hasta odası için 2 12 m3 veya 3 adet 8 m3) sıvı
radyoaktif atık tankı sistemi yapılmalıdır.

b) Sıvı radyoaktif atık tutma tankı sistemi; Yapılacak
dayanıklı, kolayca temizlenebilir malzemeden (çelik veya fiberglas)
korozyon, yangın, su ve hava basıncına,
tanklar sızıntı yapmadan havuz şeklinde tasarlanacaktır.
tanklar gezilebilir olacak şekilde tasarlanacaktır.

c) Her tankın bir seviye göstergesi, mikser sistemi, transferi olmalıdır.
bir taneden son ve son tanka kanalizasyona, hava basıncı
tahliye borusu ve örnekleme, tankların karıştırılması, dolumun belirlenmesi
seviyesinden, birinden diğerine ve kanalizasyona
son tank kontrol paneli.
ç) Sıvı radyoaktif atık giderlerinin sağlanması sağlanmalıdır.
kurulacak tedavi ünitesinin
sıvı radyoaktif atık tutma tankı sistemi en kısa yolla,
tercihen tank sistemi arıtma odasının altında olmalıdır,
ve bu sağlanamazsa, tanka bağlantı
işgal edilmeyen alanlardan yapılabilir. Ancak, tank
masraflar işgal altındaki alanlardan geçiyor, masraflar
mümkünse yatay olmayacak şekilde
dikey veya belirli bir eğim.

Genel Değerlendirmeler
Tedavi ünitesini aşağıdaki alanlarda kurmak tercih edilir.
daimi ikametgah olarak kullanılmaz.
2. Hasta ve personel trafiğinin en düşük seviyede olduğu yerlerde
kurulacak binanın bodrum katı / bodrum katı,
diğerlerinden bağımsız olacak şekilde inşa edilmelidir.
bölümleri, görevlendirilmemiş kişilerin girişi
önlenmesi planlanmalı ve ana giriş-çıkış kapısı
ünite tek olmalıdır.
3. Odalar en düşük aktiviteden ev
dikkate alınarak ünitenin girişinden en yüksek aktivite
yerleşim planında sahip olacakları radyoaktivite miktarı.
4. Elektrik, havalandırma ve ısıtmanın
çivi ve boru delikli kurulumlar zırhı bozmaz
bütünlük.
5.Zırhlama yerden tavana yapılmalıdır.

NÜKLEER TIP UYGULAMALARI
(TEŞHİS VE ÇIKTI TEDAVİSİ) ZIRH

Ölçekli mimari projeye dahil edilecek bilgiler
birim
1. Alanlar;
1.1. SPECT, SPECT / CT Birimi;
Sıcak oda / radyofarmasötik laboratuvarı ve füme yeri
odada davlumbaz, sayaç ve radyoaktif lavabo
– Enjeksiyon haznesinin ve enjeksiyon yuvasının yeri ve
odadaki radyoaktif lavabo
Enjeksiyon (radyoaktif) hasta bekleme odası (odanın alanı)
hasta sayısına göre planlanmalıdır.
Hasta başına 2m2 alan)
-Görüntü odaları, görüntüleme cihazının yeri (kontrol
birimi; cihaz SPECT / CT ise, cihazın dışında bulunmalıdır.
görüntüleme odası, SPECT odadaysa, sabit konum
kurşun ekran belirtilmelidir)
-Eğitim odası (SPECT odasındaysa, tarafından kullanılmalıdır.
0.2 cm’lik kurşun kalınlığında sabit bir ekranla bölme)
– Katı radyoaktif atık tutma odası (oda birlikte kullanılırsa)
PET, PET / CT, yataklı tedavi üniteleri ile, oda büyüklüğü
yeterli olarak planlanmalıdır)
Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
-Kişisel tuvalet ve dekontaminasyon duş sistemi
Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası
-Kişisel odalar (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları
vb.)
-Emme odası **
-Outpatient odası (I-131, Sm-153, Y-90, Sr-89, Lu-177 tedavileri
vb.) **
* Enjeksiyon yuvasının konumu uygun görülmezse
proje zırhı hesaplaması sırasında talep edilebilir
değiştirilmesi ve yeni konumda sabitlenmesi.
** Ünitede mevcutsa, projede belirtilmelidir.

1.2. PET, PET / CT Birimi;

Sıcak oda * / radyofarmasötik laboratuvarı ve
duman dolabı ve odada radyoaktif lavabo
Enjeksiyon ve radyoaktif hasta bekleme odası (en az
iki) ve odadaki radyoaktif lavabonun yeri
Görüntüleme odası – odaların yeri ve görüntüleme
odadaki cihaz (kontrol ünitesi, cihazın
izleme odası)
Radyoaktif hasta tuvaleti (alafranga)
-Kişisel tuvalet ve dekontaminasyon duş sistemi *
-Radyoaktif olmayan hasta bekleme odası (ile birlikte kullanılabilir)
SPECT, SPECT / CT ünitesi)
-Kişisel odalar (muayene odası, sekreter odası, dinlenme odaları
vb.)
-PEM, PET-MR vb. Cihaz içinde ayrı bir odada ve
projede belirtilmiştir.
2. Genel havalandırma sistemi ve duman havalandırma çıkışı
3. Kapı, duvar, zemin ve
tavanlar (kurşun, beton, dolu tuğla, içi boş tuğla, vb.), kalınlık
(cm) ve yoğunluk (g / cm3)
4. cihaza bitişik alanlar için günlük doluluk süreleri ve
üst ve alt katların kullanımı
* Sıcak oda, personel tuvaleti ve dekontaminasyon duş sistemi
ve eğer varsa, katı radyoaktif atık tutma odası
nükleer tıp birimi ile aynı kattadır ve birlikte kullanılabilir
fiziksel koşullar söz konusu olduğunda SPECT / SPECT / CT ünitesi ile
uygun. Bu durumda, bu alanlarla ilgili proje
gönderilecek.
Gerekli Ekipman ve Özellikler

1. davlumbaz: sıcak hücreler sıcak odada inşa edilmelidir
minimum 80 cm x 50 cm kalınlığında, yaklaşık 30
cm yüksek ve her tarafta kapalı, 5 cm kalınlığında kurşun bloklar kullanarak
personelin çalışmasına müdahale etmemek. Ön kısım
Bu hücrenin l’de bir göğüs koruma zırhı bulunmalıdır.
bir cam ile doğu 10 cm x 20 cm ve 5 cm kurşun kalınlığı
kurşun ve tezgahın yapısına eşdeğer olmalıdır
Bu ağırlığı taşımak için.
SPECT / CT için SPECT; PET, PET / CT için 0.3 cm; Olmalı
1.5 cm kalınlığında.
2. Duman tahliye çıkışı: Tamamen ayrı yapılmalıdır
genel havalandırma sisteminden,
egzoz havasının geri dönmesini önleyecek şekilde
çevreyi olumsuz etkilemez.
3. çalışma ve zemin yüzeyleri: kolay temizlenebilir, emici olmayan ve
pürüzsüz malzemelerle kaplanmalıdır.
4. Radyoaktif lavabo: Evye bağlantısı dirseksiz olmalıdır.
5.Ekran: SPECT odasındaki kontrol ünitesi 2,5 m’den azsa
hasta masasından uzakta,
en az 1,5 m yüksekliğinde, 1,0 m genişliğinde ve 0,2 cm kurşun plakası
gama kamera ile
kontrol ünitesi.

Genel Değerlendirmeler
Nükleer Tıp Ünitesinin Kurulumu
daimi ikametgah olarak kullanılmayan alanlar.
Hastaların yoğunluğunun ve
binadaki zemin veya bodrum kattaki personel düşük
kurulacakları yer, diğerlerinden bağımsız olmak
departmanlar, bölüm dışı hastaların giriş-çıkışları ve
personel mümkünse giriş ve çıkışları önleyecektir.
nükleer tıp hastalarının
kontrol. – Çıkış kapısı tek olmalıdır.
3) Yerleşimin planlandığı odalar
girişinden en düşük aktiviteye kadar en düşük aktivite
birim radyoaktivite miktarını göz önünde bulundurarak değerlendirir.
4. birimdeki radyoaktif alanlar (sıcak oda, enjeksiyon odası,
radyoaktif hasta bekleme odası, görüntüleme odası, katı radyoaktif
atık bekleme odası, çaba odası, radyoaktif hasta tuvaleti) kapılar
koridorun açılması planlanmalı, açılmamalı
Ancak katıların açılmasında herhangi bir zarar yoktur.
radyoaktif atık odası sıcak odaya, görüntüleme odası
çaba odası ve radyoaktif hasta tuvaleti
radyoaktif hasta bekleme odası.
5. çivi, boru delikleri ve bağlantı sağlanmalıdır
elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatı, kontrol üniteleri kabloları
ve cihazlar ekranlama bütünlüğünü bozmaz.
6. zırhlar yerden tavana yapılmalıdır

TIBBİ RADYOLOJİ UYGULAMALARI
KALKAN

Ölçekli mimari projeye dahil edilecek bilgiler
birim
1. Cihazın ve akciğer durumunun yeri, varsa
2. Kontrol ünitesinin ve varsa hasta dolabının konumu
3. Film kaseti değişim penceresinin kasadaki yeri
bitişik alan bir film banyo odasıdır
4. Kapı, duvar, zemin ve
tavanlar (kurşun, beton, dolu tuğla, içi boş tuğla, vb.), kalınlık
(cm) ve yoğunluk (g / cm3)
5. bitişik alanlar ve alt ve üst katların amaçlanan kullanımı
cihazın bulunduğu oda.

Genel Değerlendirmeler

Radyoloji cihazı odası zeminde /
binanın bodrum katı, diğer bölümlerden bağımsız,
Hastaların ve personelin yoğunluğunun minimum olduğu yerlerde.
2. Alt, üst ve bitişik alanların aşağıdaki gibi kullanılmadığı alanlar
kalıcı konutlar tercih edilmelidir.
3.Oda, çalışanlara izin verecek kadar büyük olmalıdır ve
hastalar rahatça hareket eder, tercihen tek bir girişle
kapı ve oda içinde diğer odalara erişim yok.
4.Odada birden fazla cihaz olmamalıdır. Durumunda
aynı kontrol ünitesine sahip cihazlar var, cihazlar
kurşun perdeler veya beton duvarlar ile birbirinden ayrılmalıdır.
5. akciğer durumu tercihen düşük olan duvara yerleştirilmelidir
doluluk (duvarın arkasındaki boşluk, depolama, bahçe vb.).
6. kontrol ünitesi tercihen odanın dışına yerleştirilmelidir
ve kurşun eşdeğeri camlı bir pencere
görmek için odanın duvarına. Kontrol ünitesi
kontrol ünitesi hasta masasından en az 2 m uzakta olmalıdır.
ve kurşun eşdeğeri cama sahip par L ”şekilli kurşun ekran
pencere en az 200 cm yüksekliğinde ve 100 cm uzunluğunda kenar ve 50 cm
geniş kenar.
7. film banyo odası bitişik alanda bulunan durumunda,
uygun boyutlarda kaset değişim pencereleri
duvarda kaset değişimine izin vermek için açıldı, pencere kapakları
her iki yönde 2 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır
ve pencere kapakları bir tarafa açılacak şekilde tasarlanmalıdır
aynı zamanda.
8.Ventilation; pencereler veya merkezi tarafından sağlanmalıdır
havalandırma sistemi. pencereler kıç yatırması tip 2 m
odanın yerden yüksek.
9. çivi, boru delikleri ve bağlantı sağlanmalıdır
elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatı, kontrol üniteleri kabloları
ve cihazlar ekranlama bütünlüğünü bozmaz.

-Ray Alanı Tasarımı ve Uygulaması

Rontgen X-Ray, radyoloji koruma ürünleri imalatı ve ülkemizde ve ülkemizde radyoloji zırhlama projeleri yapıyor.

PANORAMİK X-RAY ODASI

PET-BT

LİNEER HIZLI (LINAC)

SICAK LABORATUVAR

GAMA KAMERA ODASI

SICAK BEKLEME ODASI

TREADMIL ODASI

CT ODA

ENJEKSİYON ODASI

SICAK WC ODASI

RADYOAKTİF KARGO SİSTEMLERİ

KATI ATIK ODASI

RADYOAKTİF MADDE TAŞIMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

NDT ENDÜSTRİYEL X-RAY ODASI PROJELERİ

KURŞUN LEVHA

% 99,98 yüksek saflık derecesi

Özel ölçülerde sipariş seçeneği

Farklı kalınlıklarda ürün tedariği

Kosgeb ve% 100 yerli finansal sertifika

KURŞUN LEVHA

ÜSTÜN KALİTE% 99.98 HAM KURŞUN KURULUĞU SAFLIK ORANI ERGİTME VE YUVARLAMA İLE ÜRETİLİR.

YÜZ ÜRÜNLERİ VE ONAYLARI İLE KURŞUN ÜRÜNLER VE SAĞLIK SEKTÖRÜ VE ENDÜSTRİYEL SEKTÖR PROJELERİ SUNUYORUZ

Tıp Endüstrisi, Radyasyondan Korunma, Laboratuvarlar, Hastaneler, Diş Hekimleri ve Veteriner Klinikleri

X-ışını ve gama ışını koruması

Bina İnşaatında Kullanılan – Çatı, Yanıp Sönen ve Su Yalıtımı

Korozyon Koruması – Asit Depolama ve Taşıma – Otoklavlar – Yağlayıcılar

Hareketli Kurşun Ekranlar

Ses Bariyerleri ve Ses Yalıtımı

Nükleer Enerji Koruması

Tank Astarı

Titreşim Emiciler

KURŞUN LEVHA ÇEŞİTLERİ

Saf / Kimyasal Kurşun Levha

Antimon Kılavuz

Kalsiyum Kurşun Levha

Kurşun Tuğla
% 99,98 oranında saf kurşundan üretilir. Antimon oranı kurşun plakalardan daha yüksektir. kurşun tuğlalar uzmanlar tarafından monte edilmelidir.

Tüm radyoaktif planlama (nükleer tıp, radyoloji, AR-GE)% 99,96 saflıkta kurşun tuğlalar

Kurşun Tuğlalar 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm 15,16,18 mm. Her boyut ve kalınlık dA olarak üretilir

Nükleer Kurşun Koruyucu

Sıcak Hücreler ve bölümler

PET (Pozitron Emisyon Tomografi)

Gama Bıçak Odaları

HDR Odaları

Lineer Hızlandırıcı Koruyucu

Balast ağırlığı

Radyoaktif materyalin taşınması

Çeşitli ebat ve ağırlıklarda kurşun tuğla üretiyoruz

Yassı ve kilitli kurşun tuğla üretimimiz var.

11.33 g / cm3 yoğunluğa sahip kurşun plakalar.

Kurşun tuğlalar süper pürüzsüz yapıdadır.

Nükleer ve radyasyon terapisi uygulamalarında kullanılan kurşun tuğlalar

KURŞUN KAPLI AHŞAP

MDF’yi rulo pres yöntemiyle kurşun ve teslimat için hazır olarak teslim ediyoruz. MDF’lere ara çıta ve köşe çıtaları sunuyoruz.

Uzman teknik ekibimiz kurulumunuzu mümkün olan en kısa sürede yapacaktır. Uyguladığımız tüm projelerin ömür boyu sızdırmazlığı garanti edilmektedir.

İstediğiniz herhangi bir renk ve boyutta kurulum

Kurşun Astarlı Alçıpan
Kurşun ve alçıpan rulo pres yöntemi ile preslenir ve kuracağınız röntgen odası için uygun kurşun kalınlığı ve kurşunlu alçı levha plakaları size montaja hazır olarak teslim edilir.

Kompozit bir malzeme olan kurşunlu alçıpan, alan kaybınızı azaltır ve X-Ray odanızı tek bir işlemde kurmanıza olanak tanır. Yüklemeye hazır olarak gelir. Kurulum için teknik ekibiniz yoksa, uzman teknik personelimiz

teslimat ve sipariş ile kurulum.

Duvarlardan sökülüp yeniden kullanım için uygundur. Uyguladığımız tüm projeler ömür boyu sızdırmazlık garantilidir. Kurulumla birlikte garanti belgesi verilecektir.

Kurşun Kaplamalı Kapılar
Kurşun kapılar, otomatik ve manuel kayar sistem üretimimiz, çeşitli ebat ve kurşun kalınlıklarında ağır tip menteşeli sistem olarak üretilmektedir.Linac odaları, PET-CT odaları, Gama Kamera odaları, NDT endüstriyel X-ray odaları, Sıcak Odalar ve Radyolojik Faaliyetler Kapılarımız birçok yurtiçi ve yurtdışı hastane ve endüstriyel ortamda kullanılmaktadır. Menteşe sistemimiz kendi imalatımız olan ağır tip menteşe sistemimiz olarak üretilmektedir. Kapılarımız TAEK şartnamesine uygun olarak üretilmekte ve onay garantisi kapsamındadır.

Kurşun Döküm
Çeşitli özel kurşun dökümler yapıyoruz. Sualtı boru döşeme, Köprü ayakları, inşaat ve kimya endüstrisinin çeşitli kalıplara ve kurşun döküm sertlik oranına kadar birçok alanına.

Saf kurşun, kurşun levha, kurşun tuğla boyutlarında müşterilerimizin taleplerini karşılamak için işlenir ve taleplerinize özel formlarda cevap veririz.

Nötron Kırıcı (RONTGEN XRAY)

LİNAC KAPILAR İÇİN NÖTRON KIRMA PLAKALARI ÜRETİYORUZ.

 

LINAC KAPILAR

RONTGEN X-Ray LINAC KAPI ÖZELLİKLERİ

* ALMAN VE İTALYAN MOTORU VE HAREKET MEKANİZMALARI

* YÜKSEK GÜVENLİK HAREKET SENSÖRLERİ

* AĞIR SANAYİ TİPİ LİNEER KAYAR VE RULMAN GRUBU

* BAKIMSIZ ISITMAYAN MOTOR.

* TAM ÇELİK GÖVDE VE ÇELİK KONSTRÜKSİYON.

* 90 G DERECE AÇILIŞ KAPILARI 5 MM ÇELİK GÖVDE VE

2 ADET AĞIR TİP BUTE RULMAN MERKEZİ ÇELİK MENTEŞE.

* KAPI LİDERİ VE BORAX LI PARAFİN BLOK TUĞLA ZIRHLI.

* KAPI BORAX POLİETİLEN TABAK KAPLAMA.

* 14 MM KURŞUN TUĞLA

* PASLANMAZ AKSESUARLAR

* KURULUM KURULUMU.

* TÜM KONTROLLER VE LİSANSLARIN HATASIZ GARANTİSİ.

* TSE VE CE BELGELİ KULLANILAN TÜM MALZEMELER.

Nükleer Tıp İlaç Saklama Kurşun Kutuları

Radyasyon malzemelerinin transferi sırasında oluşabilecek faktörleri ortadan kaldırır. Ayrıca harici hasarları önler.

İhtiyaçlarınıza göre tasarlanır, döküm torna pres işlemleri ile üretilir ve yapılır ve sızdırmazlık testinden sonra güvenle kullanılabilir.

Nükleer Tıp İlaç Muhafazaları

Radyasyon maddelerinin transferi sırasında ortaya çıkabilecek faktörleri yok eder. Dışarıdan gelen hasarı önler

İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış ve ihtiyaçlarınıza göre üretilmiştir.

Kurşun Zırhlı

Kurşun Cam

Kurşun Cam Ürünlerimiz Alman menşeli TAEK ve EURATOM sertifikalarına sahiptir. Radyoaktif alanda çalışacak kişiye zarar vermemek ve projenizin onayını almak için üreticinin ilk kaliteli kurşun camını seçmeniz çok önemlidir.

KURŞUN CAM KULLANIMDA KULLANILAN KURŞUN CAM En önemli başka bir ürün.

KURŞUN CAM ÜRÜNÜMÜZ SERTİFİKALIn OLARAK SİZE SUNULMAKTADIR.

Kurşun Cam, radyasyon içeren tüm alanlarda görüntüleme amacıyla kullanılır.

Nükleer tıp, Radyografi, PET – CT, Anjiyografi, CT, PET, Mamografi, Endüstriyel X-ray

VE X-RAY ODALARI.

Aşırı yüksek radyasyon alanlarında

farklı kalınlıklarda kurşun cam da mevcuttur.

kurşun cam kalınlıkları ve kurşunlu metal kasalar projenize uygun olarak üretilir, uzman kadromuz

Kurşun Cam tarafından monte edilir.

* Yüksek baryum ve kurşun içeren ürün.

* Almanya menşeli% 100 ithal edilmektedir.

* Tüm dünyadaki projeleriniz için gerekli tüm kalite sertifikalarına sahiptir.

* Kurşun kaplı kasa ile TAEK onay garantisi kapsamındadır.

* 2 gün içinde 2.1 Kurşun Oranına karşılık gelen kurşun gözlüklerin teslimi

Almanya’da üretilecek kurşun cam teslimatı

Teslimat 10 gün sürebilir.

Kurşun cam, en kalın ürün yelpazemizde bile görsel bozulma ve yüksek ışık iletimi sağlar. Kurşun gözlüklerimiz X-ışını odalarında, radyasyon terapi odalarında, laboratuvarlarda ve diğer birçok uygulamada etkili bir şekilde kullanılabilir.

PET görüntüleme odaları ve 7,0 mm-8,5 mm ila 32,0 mm-36,0 mm arasındaki kalınlıklar için 54 ”x 108 ve ye kadar Med-X Gama camı sunuyoruz. Bu kurşunlu cam, çeşitli KV seviyeleri altında üstün görsel netlik ve etkili radyasyon koruması sağlar.

kurşun dengesi @ 150kV kurşun cam kalınlığı genişliği maksimum yükseklik maksimum

1.8mm 5-6.5mm 1700mm 1000mm

2.24mm 7-8.5mm 2100mm 1000mm

2.65mm 8.5-10mm 2100mm 1000mm

3.15mm 10-11.5mm 2000mm 1000mm

Kurulum ve temizlik için aşağıdaki önlemleri alın.

Kurulum sırasında cam yüzeye hiçbir şey yapıştırmamaya dikkat edin.

Hemen silindiğinde kurşun camı temizlemek için ıslak bir bez veya su kullanmayın.

Kurşun cam kirlendiğinde veya parmak izleri ile işaretlendiğinde, yüzeyi gazlı bez gibi kuru, temiz bir bezle alkol kullanarak hafifçe parlatın. Yüzeyden kalan alkolü çıkarmak için camı yeni, kuru, temiz bir bezle tekrar silin.

KURŞUN CAM SİPARİŞİNİZ VE TEKNİK BİLGİLERİNİZ HAKKINDA BİZE ULAŞIN

ÜRÜNÜMÜZ TÜM YURT İÇİ VE ULUSLARARASI PROJELER İÇİN UYGUN KALİTE VE ONAY BELGELERİNE SAHİP EURATOM VE TAEK STANDARTLARINA SAHİPTİR

Radyoaktif Malzeme Taşıma

Çelik veya ahşaptan üretilen kasalarımızın içi tamamen kurşunla kaplıdır.

Kurşun Ayırıcılar

(Devlet – sabit), (Sırlı – camsız), kurşun ayırıcı üretiminde kaplanmış çelik ve kurşun zırh dahil, statik amaçlı çok amaçlı kullanım için uygundur.

KURŞUN AYIRICILAR (KURŞUN BÖLMELER) SIVI DAYANIKLI DAYANIKLI ANTİBAKTERİYEL LAMİNAT İLE LİDER VE TIBBİ VE ENDÜSTRİYEL ORTAMLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAR

Kurşun ayırıcılarımız sizi her türlü radyoaktif yan etkiden koruyan özel yapıları ile dikkat çekiyor. Bu ayırıcıları, sağlık ve güvenliğin ön planda olduğu çalışma ortamlarında güvenle kullanabilirsiniz.

Radyoaktif Atık Kabı

Çeşitli boyutlarda ve çeşitli optimal özelliklere sahip radyoaktif atıkların depolanması için özel olarak üretilmiş radyoaktif atık kaplarıdır.

Kurşun Dolap

Kurşun Kabin

İsteğinize göre ahşap, metal, statik boyalı kurşun dolap imalatı.